Редакційна політика

Галузь та проблематика

Матеріали для розміщення у збірнику приймаються від фахівців у галузі лінгвістики та перекладознавства.

Мови публікації: українська, англійська, німецька, іспанська, італійська, новогрецька, французька, російська.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Відповідно до міжнародних стандартів, публікації збірника проходять обов’язкове внутрішнє та зовнішнє (подвійне "сліпе") рецензування з погляду актуальності, новизни, новаторської постановки проблем, чіткості формулювань дослідницьких завдань, логічності й обґрунтованості висновків. Кожен текст, поданий для публікації у збірнику, підлягає змістовій та формальній оцінці. Стаття надсилається двом зовнішнім рецензентам, які аналізують текст на предмет актуальності та новизни дослідження, самостійності авторських спостережень, мовного оформлення та відповідності загальним вимогам збірника. Рецензії є конфіденційними та відповідають нормам етичної політики видання. Рецензенти не можуть використовувати результати дослідження, представлені в статті для публікації. Рецензенти можуть запропонувати: - рекомендувати до друку; - рекомендувати до друку (після доопрацювання); - відмовити в рекомендації друку. Остаточне рішення щодо рекомендації до друку приймається головним редактором видання.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...