ЗАСОБИ ІСТОРИЧНОЇ СТИЛІЗАЦІЇ РОМАНУ «ДЖЕЙН ЕЙР» ШАРЛОТТИ БРОНТЕ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна Ласінська Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ключові слова:

Історична стилізація, архаїзми, обсолетизована лексика, застаріла лексика, історизми, архаїчна лексика, переклад історизмів та архаїзмів.

Анотація

Стаття окреслює методи відтворення історичної стилізації в українському перекладі. Досліджується використання основних мовних засобів, з метою відтворення та збереження атмосфери старих часів. У статті описано випадки використання перекладацьких трансформа цій, основою яких є використання застарілих слів, та випадки відтворення темпоральної складової оригіналу відмінними методами. Методи відтворення історичної стилізації в українському перекладі передбачають не лише використання історизмі в та архаїзмів, практику застосування рідко вживаних слів, використання посилань та пояснень, відтворення різних мікро стилістичних літературних форм, таких як використання в оригіналі уривків поезії, притаманних часу написання твору. Серед засобів відтворення темпорально ма ркованого словникового складу, автор використовує прийоми збереження старих термінів на позначення професій, титулів, старих географічних назв, старих назв одягу та предметів. Використання усіх методів має на меті відтворення загальної атмосфери часу у перекладі.

Біографія автора

Тетяна Анатоліївна Ласінська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської

Посилання

Scott W. Ivanhoe, accessed http://www.publicbookshelf.com/regency/ivanhoe/ivanhoe12 2. Скотт В. Айвенго, переклад з англ. І. Давиденко, Київ, Країна Мрій, 2014, 400 с. 3. Скотт В. Талісман, переклад з англ. H. Ткаченко-Ходкевич, Харків, Рух, 1930, 183 с. 4. Бронте Ш.Джейн Єйр, переклад з англійської Уляни Григораш, Київ, ТОВ “Видавнича група КМ-Букс”, 2017, 544 с. 5. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу (німецька мова), Вінниця, Нова Книга, 2006, 592 с. 6. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для институтов и факультетов иностранных языков. Учебное пособие, 5-е изд., СанктПетербург, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Москва, ООО "Издательский Дом "ФИЛОЛОГИЯ ТРИ", 2002, 416 с.

##submission.downloads##