Архіви

  • Проблеми семантики слова, речення та тексту
    № 40 (2018)

    Збірник вміщує статті, в яких досліджуються сучасні проблеми мовознавства, проблеми порівняльно історичного і типологічного мовознавства, лінгвосемантики, лінгвопрагматики, лінгвокогнітології, лінгвокомунікації та перекладознавства.

    Розраховано на широке коло філологів, викладачів, перекладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. Збірник видається двічі на рік, передрук не припускається.

    Статті пройшли відкрите, однобічне сліпе та подвійне сліпе рецензування. Всі статті перевірено на плагіат.