ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД В КОМУНІКАТИВНІЙ СТРУКТУРІ ТЕКСТУ

Автор(и)

  • Надія Петрівна Поліщук Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Ключові слова:

Текст, мовлення, комунікація, висловлювання.

Анотація

В статті розглядаються комунікативно-прагматичні особливості тексту, механізми функціонування мови у процесі комунікації. Аналізуються комунікативні функції мови, а саме семантичного змісту мовного знака, надається трактування комунікативно-прагматичних чинників конкретного мовного акту. Характеризуються категоріальні види тексту, які відображають загальні, суттєві зміни структури. Надається опис категорій тексту. В статті відображено співвідношення вербального та невербального в комунікативній структурі тексту, інтерпретуються базові поняття мовця / слухача, тощо. Текст визначається як структурно і змістовно оформлення одиниця спілкування, та розглядається як квант інформації з усіма закономірностями смислової структури тексту.

Біографія автора

Надія Петрівна Поліщук, Київський національний лінгвістичний університет

кандидат філологічних наук, доцент
кафедри романської і новогрецької філології та перекладу

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981.

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. – Л.: Наука, 1972. – 216 с.

Кожевникова К. Об аспектах связаности в тексте как целом // Синтаксис текста. – М. : Наука, 1979.

Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. – М., 1984.

Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. – М., 1990.

Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. – М., 1977.

##submission.downloads##