РОЛЬ ГІПЕРБОЛИ В ІСПАНСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Людмила Олексіївна Шевченко

Анотація


В статті досліджується тенденція до гіперболізації як властивості людської ментальності, що представлена в іспанському розмовному дискурсі фразеологічними одиницями. Також систематизовані національно-культурні особливості фразеологічних одиниць, конструктивним елементом яких є гіпербола, виділені метафорична образність, активна позиція гіперболи, її комічний та ігровий початок. Визначено, що іспанську гіперболу в цілому відрізняє радикалізм, що призводить до створення гротексних рис гіперболи в іспанському розмовному дискурсі.

Ключові слова


Гіпербола; фразеологічна одиниця; метафоричне значення; дискурс; національна ментальність.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Fusi J. P. Un siglo de España: La cultura. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 1999. – 228 p.

Cortés Rodríguez L. Español coloquial: concepto y "status quaestionis" // Español

Actual: Revista de español vivo. 2002. – № 77–78. – P. 27–42.

Лексико-прагматические особенности современного испанского обиходного дискурса в национально-культурном аспекте: автореф. дис. на соискание учен. степени д. филол. наук : спец. 10.02.05 “Романские языки” / Федосова Оксана Васильевна; Волгоградский гос. ун-т. – Волгоград, 2012.

Cela C. J. La colmena. Real Academia Española. Asociación de academias de la lengua española. Madrid. 450 p.

Díaz-Plaja F. El español y los siete pecados capitales. Madrid: Alianza Editorial, 2004. – 321 p.

Бахтин М. М. Собрание сочинений Т. 4 (2): Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса (1965), Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) (1940, 1970). М.: Яз. слав, культур, 2010. – 752 с.

Ruiz Zafón C. El juego del ángel. Barcelona: Editorial Planeta, S.A., 2010. – 667 p.

Vigara Tauste A.-Ma. Aspectos de español hablado: aportaciones al estudio del español coloquial. Madrid: SGEL, 1980. – 154 p.

Prieto Grande M. Hablando en plata: modismos y metaforas culturales. – Madrid: Edinumen, 2006. 101 p.