РОЛЬ ГІПЕРБОЛИ В ІСПАНСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Людмила Олексіївна Шевченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ключові слова:

Гіпербола, фразеологічна одиниця, метафоричне значення, дискурс, національна ментальність.

Анотація

В статті досліджується тенденція до гіперболізації як властивості людської ментальності, що представлена в іспанському розмовному дискурсі фразеологічними одиницями. Також систематизовані національно-культурні особливості фразеологічних одиниць, конструктивним елементом яких є гіпербола, виділені метафорична образність, активна позиція гіперболи, її комічний та ігровий початок. Визначено, що іспанську гіперболу в цілому відрізняє радикалізм, що призводить до створення гротексних рис гіперболи в іспанському розмовному дискурсі.

Біографія автора

Людмила Олексіївна Шевченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент
кафедри іноземних мов економічного факультету

Посилання

Fusi J. P. Un siglo de España: La cultura. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 1999. – 228 p.

Cortés Rodríguez L. Español coloquial: concepto y "status quaestionis" // Español

Actual: Revista de español vivo. 2002. – № 77–78. – P. 27–42.

Лексико-прагматические особенности современного испанского обиходного дискурса в национально-культурном аспекте: автореф. дис. на соискание учен. степени д. филол. наук : спец. 10.02.05 “Романские языки” / Федосова Оксана Васильевна; Волгоградский гос. ун-т. – Волгоград, 2012.

Cela C. J. La colmena. Real Academia Española. Asociación de academias de la lengua española. Madrid. 450 p.

Díaz-Plaja F. El español y los siete pecados capitales. Madrid: Alianza Editorial, 2004. – 321 p.

Бахтин М. М. Собрание сочинений Т. 4 (2): Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса (1965), Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) (1940, 1970). М.: Яз. слав, культур, 2010. – 752 с.

Ruiz Zafón C. El juego del ángel. Barcelona: Editorial Planeta, S.A., 2010. – 667 p.

Vigara Tauste A.-Ma. Aspectos de español hablado: aportaciones al estudio del español coloquial. Madrid: SGEL, 1980. – 154 p.

Prieto Grande M. Hablando en plata: modismos y metaforas culturales. – Madrid: Edinumen, 2006. 101 p.

##submission.downloads##